Hvězdy nejsou plyny!

13.01.2022

Vždycky mě bavily encyklopedie. Rád jsou vždycky koumal, co a jak funguje nebo vzniká. Fascinují mě fyzikální objevy jako dilatace času, horizont událostí černé díry, kvantové provázání a jiné jevy, které člověka posadí do židle. Teda především ty, o které jsem z vlastní vůle začal zajímat sám, obsah středoškolské fyziky necháme na jindy.

V nějaký moment v čase (heh, co to vlastně znamená) jsem začal přemýšlet nad životem jako takovým, v tom období, kdy si člověk začíná formovat svůj vlastní světanázor, a uvědomil jsem si, že přes to všechno, přes ta všechna staletí vědeckých objevů a "nezpochybnitelných" znalostí to zase není až tak horké. Že jsou to jen závěry lidské mysly nad pozorováním okolního světa,.

Že třeba gravitace je něco, co přeci přesně měříme, umíme s ní pracovat a máme jí pod palcem; ale vlastně, když se nad tím zamyslím, je to jen síla přírody, kterou jsme se rozhodli nějak pojmenovat a dát nějaké číslo na námi vytvořený způsob jejího měření. To je vše, Nemůžeme s jistotou vědět, že ze dne na den se její síla nezmění. Ano, usuzujeme to na základě víry ve vesmírné zákony interakce, ale nevíme to. A v tom jsem objevil právě tu krásu.

To je vlastně ten důvod, proč mě zaujala kvantová fyzika - mění zásadně představy o energii a informaci. Důležitá pro mě osobně je ale skromnost, kterou přináší, protože ukazuje, že existují i jiná pravidla, podle kterých se vesmír řídí, než ta, ze kterých se tak plácáme po ramenech.

Vím, že tento článek si každý empirik a akademik přečte s výsměchem, ale já se ptám Vás - co nám zbývá?

Pokud příjmeme všechno poznání o Vesmíru za pravdu, chcete ji?

Bez ohledu na to, co o astrologii víte, když si v létě stoupnete na louku v místě bez světelného smogu za jasné oblohy a vzhlédnete nahoru, vidíte klid a pokoru; Mapu, kterou vídali naši předci; Sílu a propojení s něčím nás přesahujícím? Nebo vidite hořící kouli vodíku, co se smrskává a mění na helium, jednou dohoří, vyhaslá vnější část se rozplyne do nikam a zbytek se buď dál shlukuje na těžší prvky nebo taky zanikne?

Pokud jsou hvězdy jen pozorování fůze lehčích prvků na těžší, pokud vše začalo Singularitou a přes metastabilitu vakua dojde k tepelné smrti. K čemu jsme? Pro co jsme?

Ne, hvězdy nejsou fůze vodíku.